Zasláno Sobota 22 leden 2011 od Zuzana Hlouskova

Spolek přátel krásného slova o. s. nabízí všem začínajícím autorům ve věku 15-25 let z Hradce Králové a přilehlých regionů bezplatnou účast v soutěžních
Škrabákových dílnách tvůrčího psaní.

Dílny tvůrčího psaní zahrnují 3 celodenní semináře, které povedou je členové SPKS a hosté z řad českých spisovatelů, redaktorů a publicistů. Pořádání Škrabodílen navazuje na 10 úspěšných ročníků literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka, v rámci kterých spolek spolupracoval např. s Jiřím Dědečkem, předsedou českého PEN klubu, režisérem Igorem Chaunem, dlouholetým redaktorem ABC Vlastislavem Tomanem nebo básníkem Janem Vodňanským.

Tak, jako se vše vyvíjí a roste, tak se také vyvíjí potřeby mladých autorů i pořadatelů soutěže. Už nestačí pouze shromážďovat literární počiny mladých lidí a rozdávat ceny. Inovací soutěže jsou Škrabodílny, které v sobě spojují jednak prvek soutěživosti a výběru a jednak prvek podpory a rozvoje kvality literární práce mladých talentů.

Přihlásit lze i nadále práce ve 4 žánrových kategoriích: Fantazijní příběhy, Příhody z každodenního života, Poezie, Publicistika. Vybraní autoři získají možnost prostřednictvím dílen tvůrčího psaní sva díla dopracovat až k jejich uvedení na knižní trh či zveřejnění v tisku.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. 2. 2011. Přesné znění pravidel najdou zájemci na www.spks.info.

Komentáře

Neobsahuje žádné komentáře.

Vlajka města Holice v Čechách

Znak města Holice